Forside

Hvem er Nørre Aaby Borgerforening?

Nørre Aaby Borgerforening er en forening der har sat sig det mål at vi vil fremme sammenholdet i Nørre Aaby og omegn samt varetage byen og egnens interesser.

Dette gøres ved at afholde møder, gennemføre arrangementer samt holde kontakt til diverse myndigheder.

Det er meget vigtigt at pointere, at dette arbejde kun kan lykkes, hvis vi i fællesskab erkender, at der er behov for at have en indre sammenhæng i byen, og at mange borgere tager aktiv del i arbejdet med fortsat at gøre Nørre Aaby og omegn til et godt sted at bo.

Seneste initiativer

Påvirkning af Kommunen til udskiftning af gangbro over Tunnelvej (2008)         Overtagelse af flagalle og etablering af et flaglaug (2009)                                             Etablering af skøjtebane i Æblehaven (2010)                                                           Fødselshjælper ved dannelsen af Nørre Aaby Bio som foreningsbiograf (2012)

Kommende arrangementer

Vedr. møder og arrangementer (Se kommende arrangementer)
Husk Generalforsamling d. 31. oktober 2017 kl. 19:00 – se dagsorden her

For yderligere oplysninger

Kontakt bestyrelsen (Se kontaktinformationer til bestyrelsen)

  • Formand Torben Søndergaard
  • Næstformand Ivan Madsen Weigand
  • Kasserer Gitte Siem
  • Sekretær Mads Vinther
  • Medlem Finn Madsen
  • Medlem Anette Nørbo Jensen
  • Medlem

Der er lukket for kommentarer.